Vi gjennomfører interne kurs i din virksomhet

Implementering av aktive rutiner for kartlegging av status og risikoforhold er et lovkrav. Det er også et krav å dokumentere effektive tiltak og handlingsplaner basert på kvalifiserte risikovurderinger. Denne systematikken er helt sentral i et hvert kvalitetssystem, enten det er norsk helse- miljø og sikkerhetslovgivnings krav til HMS system og internkontroll, eller frivillige miljøstandarder o.l.

Den organisatoriske prosessen for avviksbehandling, registrering og håndtering av uønskede eller farlige hendelser og forhold, som ulykker og avvik, er meget krevende. Kompleksiteten undervurderes ofte av mange organisasjoner, hva angår forhold som f. eks. skjulte og negativt bidraende subb- og metaprosesser, kultur og klima, kompetanse, motivasjon o.a. Et kvantitetsfokusert registreringsregime basert på ytre motivasjonsfaktorer er ikke uvanlig, og bidrar ikke nødvendigvis til en reell utvikling i form av virkelige korrigerende tiltak.

Vi bistår med systematiske forbedringsrutiner i form av avviksregistrering- og behandling, samt rutiner for riktig håndtering av varsling og konflikter. Enten det er trakassering eller mobbing på arbeidsplassen, bistår vi med korrekt fremgangsmåte og etablerte rutiner i henhold til lovverket.

Fotoillustrasjon av en mann som balanserer en stor stabel med papirdokumenter.

Det er ikke uvanlig at overfladiske og generaliserte løsninger i virksomhetens risikostyring, gjennom en instrumentell tilnærming, basert på standardiserte verktøy som f.eks. sikker jobb analyse (SJA), kan trigge ikke intenderte og tildels skjulte prosesser som gir høyst uønskede effekter på lang sikt.

Ønsker du mer informasjon om hvordan din organisasjon skal unngå de største fallgruvene, og virkelig langsiktig oppnå ønsket effekt av forbedringsarbeidet i form av bedre og sikrere arbeidsmiljø eller forbedret produktivitet, så ta kontakt for en uforpliktende samtale om dette…

Portrettfoto av kurslederen

Arbeids- og organisasjons­pedagog Kjell-Ivar By (M.Ed.) er spesialist på implementerings­prosesser og systematisk forbedrings­arbeid i organisasjoner. Han har mer enn 30 års erfaring fra ulike rådgiver- og leder­roller. Spesielt i forhold til arbeidsmiljø- og HMS. By er bl.a. tidligere senior­inspektør i Arbeidstilsynet. De siste 14 årene som leder av undervisnings- og rådgivings­selskapet KIBY as, med foredrag, kurs og rådgivning i store komplekse organisasjoner over hele landet. Både i offentlige og private virksomheter. Han er også kvalitets­revisor og godkjent revisjons­leder.